Institutioner

Vill du förhandla? Beady?

Spel för alla

Beady är särskilt lämplig för institutioner eftersom den stöder inlärning, samarbete och finmotorik genom kreativ lek och fördjupning. Beady system har testats på institutioner för att ge upphov till inspirerande lek med siffror, bokstäver och bilder. Vi samarbetar gärna med institutioner i hela Europa. Kontakta oss för att få ett institutionellt avtal.

Kontakta oss